Termeni si conditii

Acest site este proprietatea FORYOUASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L. Utlizarea site-ului www.foryouasig.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de FORYOUASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ şi/sau de partenerii săi prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro ) implică acceptarea în totalitate şi necondiționat a termenilor şi condițiilor prezentate mai jos. În cuprinsul acestor Termeni şi condiții, prin următorii termeni folosiți se va ințelege:

 • "Site" - întreg conținutul ce poate fi accesat la adresa de internet www.foryouasig.ro , incluzând dar fără a se limita la totalitatea paginilor generate de browser-ul de internet, a folderelor şi a fisierelor (inclusiv text, imagini, scripturi) existente la adresa respectivă.
 • "Utlizator" - orice persoană fizică sau juridică care acceseaza site-ul www.foryouasig.ro.
 • "Vânzător" – FORYOUASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/880/2011, C.I.F. 27963320, înregistrat în registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal cu numărul XXXXX, având sediul pe Str. Maior Ion Coravu, Nr. 27, Bl. P2, parter, Bucureşti, Sector 2, Cod Postal 21972, tel. 0729 013 911, email office@foryouasig.ro , denumit în continuare "FORYOUASIG", partener INTER Broker care promovează / vinde bunuri sau servicii prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro.
 • "Cumpărător" - persoană fizică, juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro.
 • "Comandă" – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător şi cumpărător, prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa asigurări online şi/sau produse conexe (viniete, asistență rutieră etc).
 • "Specificații" – toate descrierile şi detaliile care țin de produsele de asigurare, respectiv produsele conexe (viniete, asistență rutieră etc) aşa cum sunt acestea precizate în comandă sau pe site.
 • "Cont" – secțiunea din site protejată printr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii şi care conține informații despre client / cumpărător.
 • "Parola" - un şir de caractere folosit pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile de pe site.
 • "Înregistrare" – acțiunea realizată de utilizator în cadrul căreia, pe baza unui set de informații introduse de utilizator (nume, prenume, email, parolă), i se va crea un cont pe www.foryouasig.ro, ceea ce ii va permite achiziția de asigurări online şi / sau produse conexe (viniete, asistență rutieră etc).
 • "Autentificare" - identificarea pe pagina www.foryouasig.ro a utilizatorului respectiv, prin introducerea adresei de email şi a parolei, folosite la crearea contului, în momentul în care şi l-a creat personal sau i-a fost creat automat în urma acordului dat la momentul emiterii primei polițe de asigurare achizitionate pe site.
 • "Campanie" – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse de asigurare şi / sau produse conexe (viniete/asistență rutieră etc), pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.
 • "Contract la distanță" - contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între prestatorul de servicii şi asigurat, în cadrul unui sistem de vânzare la distanță sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către prestatorul de servicii care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.
 • "Calcul/Calculație" - calcularea estimativă a prețului asigurări sau a prețului produsului conex (vinietă, asistență rutieră etc) pe baza datelor oferite de utilizator, fără a fi necesară autentificarea acestuia.
 • "Oferta" – documentul emis de INTER Broker, în baza informațiilor necesare încheierii unui contract de asigurare, furnizate de utilizator, care conține informatiile prevăzute de Norma 15/2015.
 • "Prestarea serviciilor pe cale electronică" - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea şi preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în acelaşi timp a părților.

FORYOUASIG nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții şi termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu işi îndeplineşte sau işi îndeplineşte necorespunzător obligațiile şi aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro. Prin accesarea acestui site, accepți că acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului şi orice litigiu legat de el sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătoresti de pe teritoriul României.

Securitate

Site-ul www.foryouasig.ro poate fi folosit doar de persoanele majore şi care au capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligațiile, săvârşind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browserul de internet al utilizatorului are activat Javascript şi Cookies. Transferul datelor personale, precum şi procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul unor protocoale de securitate care implementează datele transmise conform standardelor acceptate. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail şi o parolă. FORYOUASIG depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate implementat. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată. De aceea, FORYOUASIG, deşi a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. FORYOUASIG nu poate garanta că informația pe care utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adăpostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze. FORYOUASIG işi declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site. Ca utilizator, ai obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. FORYOUASIG nu işi asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei şi a adresei de mail către terțe persoane. Eşti integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul şi parola aferentă.

Totodată, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de FORYOUASIG pe cale electronica.

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin FORYOUASIG. Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al FORYOUASIG este strict interzisă şi este supusă sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 8/1996. În cazul în care în cuprinsul site-ului www.foryouasig.ro sunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile. Denumirea şi logo-ul FORYOUASIG, precum şi serviciile oferite prin intermediul site-ului, sunt mărci înregistrate ale FORYOUASIG şi/sau, după caz, ale companiilor partenere, având numărul de înregistrare XXXXXX. Folosirea acestora fără acordul expres al titularului contravine legii şi constituie infracțiune potrivit Legii nr. 84/1998. Eventuala încălcare a drepturilor de autor va fi sesizată folosind adresa office@foryouasig.ro.

Accesând acest site, iți exprimi acordul că FORYOUASIG să poată prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în cadrul paginii "Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" a site-ului.

FORYOUASIG nu oferă nicio garanție că:

 • serviciul va fi furnizat neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori; orice eventuală eroare de programare va fi imediat corectată;
 • serviciul sau server-ul pe care este găzduit site-ul este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor, deşi FORYOUASIG va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului site-ului.
 • FORYOUASIG nu va fi ținut responsabil de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesezi site-ul sau de eventuale pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea de pe site a oricăror materiale, orice material descărcat de pe site fiind folosit pe riscul tău propriu. În nicio împrejurare FORYOUASIG nu poate fi ținut responsabil pentru acțiunile pe care utlizatorul le intreprinde pe baza informațiilor sau a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro.

Utlizatorul ia act de faptul că:

 • toate informațiile prezentate despre ofertele partenerilor sau ale altor terți sunt introduse în cadrul site-ului direct de către acestia sau sunt preluate din documente publice ale acestora.
 • niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă sau cerere de cumpărare sau vânzare a vreunui instrument financiar. În special, prețurile, valori ale dobanzilor sau evaluarile prezentate pe acest site sunt doar orientative şi nu constituie o oferta a companiei FORYOUASIG sau a unui terț de a cumpăra sau a vinde vreun instrument financiar la acel preț. Deşi s-au luat măsuri pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site sunt corecte în momentul publicarii, FORYOUASIG (sau orice terț care este prezent pe acest site) nu poate fi ținut responsabil pentru claritatea sau gradul de completare ale acestora.
 • materialele de pe acest site pot fi modificate fără avertizări prealabile. Oricare dintre partenerii FORYOUASIG poate aduce modificări ofertelor sale şi este posibil să existe un anumit decalaj de timp între data efectuării acestor modificări de către țerti şi data operării lor în cadrul site-ului www.foryouasig.ro.

Drepturile utilizatorului

 • de a avea acces gratuit la site-ul www.foryouasig.ro
 • de a fi informat asupra tuturor detaliilor pe care le solicită referitoare la serviciile oferite de FORYOUASIG prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro.

Obligațiile utlizatorului

 • Utlizatorul va folosi site-ul numai în scopuri legale şi în condiții de corectudine.
 • nu va modifica, transmite, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site;
 • nu va folosi serviciul oferit prin intermediul acestui site pentru a transmite sau a recepționa materiale care au un conținut ilegal, imoral, obscen, vulgar, defăimător sau amenințător;
 • nu va desfăşura activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de tipul "Denial of Service", precum şi orice activitate care contravine politicilor general acceptate de acces la Internet.

Violarea sau tentative de violare a securității sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată de FORYOUASIG autorităților competente şi a fi sancționata conform legii. În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii şi condițiile de utilizare a acestui site, FORYOUASIG va fi exonerat de răspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținand exclusiv utilizatorului.

Condiții de plată

Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată din prima de asigurare este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plată online). Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare. Prima de asigurare se achită în RON şi nu este purtătoare de TVA. Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare. Utilizatorul va suporta doar costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrica aferenta etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare. Expedierea unui exemplar tipărit al poliței către adresa indicată de către cumpărător se face conform specificațiilor fiecărei tip de poliță de asigurare.

Modalitatea de plată şi livrare a primei de asigurare

Plata pe site-ul foryouasig.ro se poate face doar online cu cardul. Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției. Plățile cu cardul sunt procesate prin intermediul operatorului Banca Transilvania.

Condiții de garanție şi politica de returnare/modificare a polițelor.

Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări işi asumă răspunderea pentru toate polițele şi pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări. Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrata nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către FORYOUASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L. Adresa la care se returnează polițele este: Str. Maior Ion Coravu, Nr. 27, Bl. P2, parter, Bucureşti, Sector 2, Cod Poştal 21972.

Condiții de denunțare a contractului de asigurare

Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile şi în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv. Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea poliței şi a condițiilor contractuale, fără penalități şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul. În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se aplică reglementarile specifice acestei asigurări. Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare. În cazul în care contractul de asigurare a început să işi producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata şi în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate şi/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / polița de asigurare. În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevăzuta în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie. Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unei cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa office@foryouasig.ro. Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/ contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

Modificarea termenilor şi condițiilor

FORYOUASIG poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificari vor fi aduse la cunostință utilizatorului prin intermediul site-ului www.foryouasig.ro, fără a fi necesara vreo altă modalitate de notificare. Modificările facute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că ai citit şi că esti în totalitate de acord cu termenii şi condițiile de utilizare de mai sus.