Solicită ofertă

Completează formularul de mai jos pentru a solicita o ofertă privind serviciul ales.

Adauga documente (*):

 

Scrisoarea de garanţie pentru participarea la licitaţii

Garanţie emisă atunci când pentru anumite procente din valoarea ofertei trebuie emisă o garanţie în favoarea autoritătii contractante. Dacă ofertantul pentru care s-a oferit garanţia işi retrage sau modifică oferta înainte de adjudecare sau dacă ofertantul câştigând licitaţia refuză să încheie contractual, autoritatea contractantă poate executa această garanţie.