TIPURI DE ASIGURARI

Asigurări de accidente
CASCO

Asigurări de accidente

Asigurări de accidente.

Asigurări de sănătate

Asigurări de sănătate.

Casco - asigurări de mijloace de transport terestru

Casco - asigurări de mijloace de transport terestru.

Casco feroviar - asigurări de mijloace de transport feroviar

Casco feroviar - asigurări de mijloace de transport feroviar.

Casco maritim - asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru şi fluvial

Casco maritim - asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru și fluvial.

Asigurări de bunuri în tranzit

 • Cargo
 • Asigurarea banilor / valorilor pe perioada transportului
 • Asigurarea banilor / valorilor pe perioada transportului - aero
 • Asigurarea efectelor transportate

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale

 • Asigurarea de incendiu și alte calamități (inclusiv clauzele aferente) pentru Persoane Juridice
 • Asigurări de bunuri pentru persoane fizice inclusiv clauzele aferente
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea geamurilor, oglinzilor și a altor bunuri casabile
 • CAR/EAR Asigurarea tip toate riscurile pentru lucrările de construcții - montaj și răspunderea constructorului
 • CPM / CPE / MUS asigurare mașini și utilaje de santier
 • Asigurarea banilor / valorilor pe perioada depozitării în seifuri
 • Asigurarea banilor pe perioada depozitării în automatele bancare
 • Asigurarea banilor / valorilor pe perioada depozitării în casete de valori

Alte asigurări de bunuri

 • Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru cazurile de avarii accidentale
 • Asigurarea animalelor
 • Asigurarea culturilor agricole

Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule

 • Asigurarea de răspundere civilă auto RCA
 • Asigurarea de Răspundere civilă a utilajelor nesupuse înmatriculării
 • Asigurarea Carte Verde
 • Asigurarea CMR
 • Asigurarea de Răspundere a transportatorului rutier pentru mărfurile transportate pe teritoriul României
 • Asigurarea de Răspundere a operatorului rutier față de călători

Asigurări de răspundere civilă generală

 • Asigurarea de Răspundere civilă legală
 • Asigurarea de Răspundere profesională
 • Asigurarea de Răspundere civilă a caselor de expediții
 • Asigurarea de Răspundere civilă a operatorului feroviar
 • Asigurarea de Răspundere a transportatorului feroviar față de marfa transportată
 • Asigurarea de Răspundere a operatorului feroviar față de călători
 • Asigurarea de Răspundere a operatorilor de transport rutier

Asigurări de pierderi financiare

 • Asigurarea pentru insolvabilitatea sau falimentul agențiilor de turism

Asigurări de protecţie juridică

Asigurări de protecție juridică.

Asigurări medicale de călătorie - travel

 • INSTRUMENTE DE GARANTARE - GARANȚII Participare la licitații, Garanții de BUNĂ execuție, Garanții de Mentenanță, Garanții Comerciale, Garanții Retur AVANS

Scrisoarea de garanţie pentru eşalonarea plăţilor către instituţiile de stat (ANAF)

Eşalonarea la plată a datoriilor pe care contribuabilii le au către stat conform prevederilor OUG nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonării la plată.

Scrisoarea de garanţie a plăţii

Garanţia de efectuare a plaţii are ca obiect acoperirea obligaţiei cumpărătorului de a plăti preţul contractului stabilit pentru mărfurile sau serviciile primite.